Tel0948 263 735

Emailinfo@jeskaconsulting.sk

● Dotkla sa Vás kríza?

● Trápia vás vysoké náklady a zhoršený cash flow?

● Chcete legálne ušetriť na daniach?

● Zaujímate sa o racionalizačné riešenia?

● MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

ZISTITE VIAC

ÚČTOVNÍCTVO A MZDY

PODVOJNÉ

ÚČTOVNÍCTVO

● vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka

● vedenie analytickej evidencie, príp. strediskovanie

● evidencia pohľadávok, záväzkov a majetku

● evidencia DPH, daňové priznania

● zhotovenie ročnej účtovnej závierky

● vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

● kontrola účtovníctva

 

JEDNODUCHÉ

ÚČTOVNÍCTVO

● vedenie peňažného denníka

● vedenie pokladničnej knihy

● evidencia pohľadávok a záväzkov

● evidencie majetku spoločnosti

● vypracovanie daňového priznania k DPH

● vedenie ostatných účtovných kníh

● spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

SPRACOVANIE

MIEZD

● mesačné spracovanie miezd

● vypracovanie výkazov pre poisťovne a Daňový úrad

● ročné zúčtovanie dane z príjmu

● evidencia mzdových listov

● spracovanie výkazov súvisiacich so mzdami

● vypracovanie potvrdení o príjme, o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

ĎALŠIE SLUŽBY

PODNIKATEĽSKÉ

PORADENTSTVO

● finančný kontroling

● vypracovanie finančných analýz spoločnosti

● hĺbkové analýzy a rozbory spoločnosti

● kredit management

● cash flow plánovanie

● vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

● plánovanie (budgeting, forecasting)

 

DOPLNKOVÉ

SLUŽBY

● ročné spracovanie daňového priznania

● ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

● scanovanie dokladov do elektronickej formy

● evidencie majetku spoločnosti

● vypracovanie daňového priznania k DPH

● spracovanie ročnej účtovnej závierky

● zastupovanie pred štátnymi organizáciami

 

PRÁVNE

PORADENSTVO

● založenie spoločnosti

● príprava a kontrola zmluvnej dokumentácie

● príprava a zhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia

● ukončenie podnikateľskej činnosti

● v spolupráci s externou právnou kanceláriou zastupovanie spoločnosti

 

DOTKLA SA VÁS KRÍZA MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

ČO K TOMU

POTREBUJEME

● prístup k účtovným dátam

● prístup k daňovým dokladom

● pár sedení s kompetentnými osobami pre získanie základného prehľadu o spoločnosti

● vašu bezpečnosť vám zaručíme zmluvou o mlčanlivosti

 

ČO Z TOHO

ZÍSKATE

● podrobnú hodnotiacu správu vo forme prezentácie

● finančný audit (audit nákladov, vyhľadanie potenciálnych úspor, komunikácia s potenciálnymi dodávateľmi, vyhľadanie a zabezpečenie najvýhodnejších vstupov)

● účtovný audit (kontrola účtovníctva, odporúčania z hľadiska daňových úspor, odporúčania z hľadiska výstupov pre potreby financovania a pod.)

● personálny audit (zhodnotenie organizačnej štruktúry a návrhy racionalizačných opatrení)

 

ČO VÁS TO

BUDE STÁŤ

● takmer nič, len základný symbolický poplatok za vyhotovenie hodnotiacej správy vo forme prezentácie obsahujúcej zhodnotenie možných úspor, príp. racionalizačných opatrení

● v prípade, že Vás naša prezentácia zaujme, máte možnosť využiť v druhej fáze detailnejšie predstavenie potenciálnych úspor

 

KONTAKTUJTE NÁS

NAŠA ADRESA

Logo JESKA CONSULTING s.r.o.
zapísaná v OR OS v Trnave,
vložka 41072/T, oddiel: Sro
IČO: 5120164, IČ DPH: SK2120629797

+421 (0)948 263 735

info@jeskaconsulting.sk

Konštantína Čulena 8, 917 01 Trnava

VYPRACOVANIE INDIKATÍVNEJ PONUKY

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na uvedenom telefónom čísle alebo e-mailom. Cena za poskytované služby sa odvíja predovšetkým od rozsahu prác, napr. pri účtovníctve od počtu dokladov, pri tvorbe miezd od počtu zamestnancov a pod. Za účelom vypracovania ponuky sme pre vá pripravili jednoduchý formulár, ktorý si môžete stiahnuť nižsie. Vyplnený formulár zašlite na našu emailovú adresu, radi pre Vás bezplatne pripravíme nezáväznú ponuku.
Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Formulár vo formáte Adobe (.pdf)

Formulár vo formáte Word (.docx)